Siirry sisältöön
Kieli
Maa/alue
Hae
Ostoskori

Hyvää maapallolle

Ympäristöystävällisempää suklaata

Goodio huomioi tuotantonsa vaikutukset ilmastoon ja biodiversiteettiin koko tuotantoketjunsa mitalta kaakaon viljelystä kuluttajan käyttöön saakka. Optimoimme jatkuvasti tuotantoketjumme toimintaa niin, että sen vaikutukset ympäristöön olisivat mahdollisimman pienet.

Goodion vaikutukset ilmastoon ovat verraten pienet

Goodion ympäristövaikutukset ovat merkittävän pienet verrattuna perinteisen maitosuklaan tuotantoon. Tämä johtuu harkituista ratkaisuista, joita olemme tehneet tuotantoketjumme alkupäässä ja raaka-aineidemme valinnassa: emme käytä tuotteissamme raivatuilla sademetsäalueilla viljeltyä kaakaota, emmekä ilmastovaikutuksiltaan raskasta maitoa.

Iso osa oman toimintamme päästöistä tulee perustoiminnan pyörittämisestä. Koska tuotantomme on toistaiseksi pientä, ovat päästömmekin kokonaisvaikutuksiltaan verraten vähäiset. Emme ole toistaiseksi asettaneet numeerisia tavoitteita tuotannostamme aiheutuvien päästöjen vähentämiselle, mutta asia on työn alla.

Suurimmat päästömme syntyvät logistiikasta. Käytämme kaikissa toimituksissamme kuljetustapoja, joiden hiilipäästöt on kompensoitu logistiikkakumppaniemme (DHL/Posti) toimesta. 

Yritämme jatkuvasti etsiä lentorahdille vaihtoehtoisia kuljetustapoja. Keväällä 2022 kokeilimme ensimmäistä kertaa laivarahdin toimittamista Yhdysvaltoihin logistiikan päästöjen pienentämiseksi.

Henkilöstölle tarjoamme työmatkaetuna joukkoliikenteen kuukausilipun.

Luonnon monimuotoisuus on toimintamme lähtökohta

Ostamme kaakaota ainoastaan tuottajilta, jotka viljelevät kaakaota luonnonmukaisesti, kaakaon luonnollisessa kasvuympäristössä. Kaakaon luonnonmukaisesti hedelmällisin elinympäristö sijaitsee varjossa, isompien puiden seassa. Tällainen kasvuympäristö tukee luonnon monimuotoisuutta toisin kuin kaakaon teollinen viljely riveissä, suoraan auringon alla.

Suosimme tuotteissamme kaupallisesti harvinaisempia kaakaolajikkeita, mikä osaltaan tukee luonnon monimuotoisuutta edistämällä harvinaisempien lajikkeiden viljelyä.

Pakkauksemme ovat kierrätettäviä ja uusiokäytettäviä

Kaikki pakkausmateriaalimme ovat kierrätettäviä – osa myös uusiokäyttöön soveltuvia uudelleensuljettavia muovipusseja.

Tuotannossa käytämme pakkausmateriaaleja säästeliäästi ja optimoimme tuotteiden pakkauskokoja niin, etteivät ne vie turhaa tilaa tuotteen edelleen toimituksissa.

Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että käyttämämme pakkausmateriaalit on tuotettu mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Suosimme materiaalintuottajia, jotka kompensoivat hiilipäästöjään ja kertovat käyttämistään materiaaleista ja prosesseistaan läpinäkyvästi.